Παρασκευή, Μαρτίου 7

Μια εκδήλωσις δια τον Επαμ. Θωμόπουλο εις την Πάτραν

Διαβάζω στην εφημερίδα "Ακρόπολις" την 13η Απριλίου 1961: "Ο Δήμος Πατρέων και αι πνευματικαί οργανώσεις Πατρών τιμώσαι την 60ετή πνευματικήν πορείαν του αντιπροέδρου της ακαδημίας Επαμεινώνδα Θωμόπουλου, ο οποίος ως γνωστόν κατάγεται εκ Πατρών, οργανώνουν την κυριακήν 11 π.μ. πανηγυρικήν εκδήλωσιν υπερ του τιμωμένου κατα την οποία μετά τον χαιρετισμό εκ μέρους του δημάρχου κ. Βέτσου θα εκφωνήση τον πανηγυρικόν ο ποιητής Ι. Κουτσοχέρας με θέμα: "ο ζωγράφος του ελληνικού χώρου Επαμεινώνδας Θωμόπουλος". Θα ακολουθήση ευχαριστήριος αντιφώνηση του κ. Θωμόπουλου και τα εγκαίνια εκθέσεως του που θα στεγασθή εις την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών."

Όταν στην Πάτρα τιμούσαν τα άξια τέκνα της...

Δεν υπάρχουν σχόλια: