Παρασκευή, Νοεμβρίου 11

Αρχείο Καλαμογδάρτη - Δρακοπούλου

Το αρχείο Καλαμογδάρτη - Δρακόπουλου φυλάσσεται[1] στη βιβλιοθήκη Πατρών και περιέχει[2] 227 έγγραφα που καλύπτουν την περίοδο 1823 - 1921. 

Το συγκεκριμένο αρχείο ανήκει[3] στην ποιήτρια Μυρτιώτισσα (Θεώνη Δρακοπούλου, 1881 - 1968), κόρη του διπλωμάτη Αριστομένη Δρακόπουλου (1834 - 1910). Ο τελευταίος ήταν γιος της Θεώνης Καλαμογδάρτη και εγγονός του προκρίτου Ανδρέα Καλαμογδάρτη. Η Θεώνη Δρακοπούλου όρισε με την διαθήκη[3] της το αρχείο να περιέλθει στον ξαδελφό της (τρίτος νομίζω), Γεώργιο Παπαδιαμαντόπουλο που διέμενε στην Αθήνα. Αυτός με την σειρά του το παρέδωσε στον ιστορικό Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, ο οποίος το κατέθεσε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών ως δωρεά του Παπαδιαμαντόπουλου. Να σημειωθεί ότι με την ίδια διαθήκη η Θεώνη Δρακοπούλου δώρισε[4] την προσωπογραφία της γιαγιάς της, Θεώνης Καλαμογδάρτη, στον Τριανταφύλλου, ο οποίος την προσέφερε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, όπου και εκτίθεται στην κεντρική αίθουσα του αναγνωστηρίου.

Το αρχείο περιλαμβάνει 57 έγγραφα που αφορούν τον Κάρολο Δρακόπουλο (1798 - 1882), σύζυγο της Θεώνης Ανδρ. Καλαμογδάρτη, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν μέλη της οικογένειας Καλαμογδάρτη όπως τον Ηλία Καλαμογδάρτη, τον Παναγιώτη Καλαμογδάρτη, βουλευτή, του οποίου ο επικήδειος περιέχεται στα έγγραφα αυτά, την Θεώνη Καλαμογδάρτη, την Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, συγγενή της οικογένειας, την Μαρία Μπερτίνη, επίσης συγγενή, την Αβροκόμη Γκρην, Καλαμογδάρτη το γένος, τον Ερρίκο Γκρην, γιο της προηγούμενης κ.α. Επίσης υπάρχουν και ποιήματα του Αριστομένους Κ. Δρακόπουλου. Γενικά το αρχείο μας δίνει σημαντικά στοιχεία για την δράση των μελών της οικογένειας. 

Σχετικά με το αρχείο Καλαμογδάρτη - Δρακόπουλου πληροφορίες δημοσίευσε ο Κώστας Ν. Τριανταφύλλου στα Πελοποννησιακά (Τόμος Ζ΄, Αθήνα 1969 - 1970, σελ.50 επ.) ενώ το ίδιο άρθρο εκδόθηκε και σε ανάτυπο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Στάθη Κουτρουβίδη, Κοινωνική κυριαρχία και έγγειες σχέσεις στον νομό Αχαϊοηλίδος τον 19ο αιώνα: οικονομικές και πολιτιστικές διαστάσεις, ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης - τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 2007, σελ. 525
[2] Στάθη Κουτρουβίδη, ο.π., σελ. 525
[3] Κώστα Τριανταφύλλου, Το αρχείον των οικογενειών Δρακοπουλου και Καλαμογδάρτη, Πελοποννησιακά, Αθήνα 1969 - 1970, τόμος Ζ, σελ. 50
[4] Κώστα Τριανταφύλλου, ο.π., σελ. 55

Δεν υπάρχουν σχόλια: